Велимче
Визначити моє місцезнаходження
Пн-Пт 8:00-18:00, Сб 9:00-14:00
+38 067 511 39 39
Пн-Пт 8:00-18:00, Сб 9:00-14:00
Велимче
Визначити моє місцезнаходження

Договір публічної оферти

Дата публікації на Сайті: «12» жовтня 2023 року
 

Згідно ст.641 ЦК України товариство з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» (місцезнаходження: 54025, м.Миколаїв, пр. Героїв України, 113/1, код ЄДРПОУ: 31764816) пропонує невизначеному колу фізичних (у тому числі фізичних осіб-підприємців) та юридичних осіб, що є резидентами України, укласти договір купівлі-продажу запасних частин та/або шин для сільськогосподарської, автомобільної техніки у порядку та на умовах, що викладені нижче.

1.Основні поняття та визначення  у Оферті

Основні поняття та визначення, що наведені нижче, під час згадування у цій Оферті, матимуть наступне значення:

Сайт - веб-сайт Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.t-don.com/;

Оферта - дана пропозиція Продавця, зроблена ним відповідно до ст.641 ЦК України невизначеному колу фізичних (у тому числі фізичних осіб-підприємців) та юридичних осіб, що є резидентами України, укласти договір купівлі-продажу Товару, у порядку та на умовах, що викладені нижче;

Акцепт - дія Покупця відповідно до ст.642 ЦК України щодо повного та безумовного прийняття Покупцем умов Оферти Продавця,  вчинена у порядку, визначеному у п.3.7 цієї Оферти;

Продавець - товариство з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» (місцезнаходження: 54025, м.Миколаїв, пр. Героїв України, 113/1, код ЄДРПОУ: 31764816);

Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа (у тому числі фізична особа-підприємець) або юридична особа, що є резидентом України, яка здійснила Акцепт цієї Оферти;


Товар - запасні частини та/або шини для сільськогосподарської, автомобільної техніки;

Перевізник - особа, що за рахунок Покупця здійснює перевезення Товару від Продавця до відділення відповідного Перевізника, визначеного Продавцем у своєму Рахунку на підставі пропозиції Покупця, зазначеної у його замовленні згідно п.п. «б» п.3.2 цієї Оферти;    

Договір (додаток №1 до Оферти) - встановлена Продавцем стандартна форма договору купівлі-продажу Товару, що відповідно до ст.634 ЦК України є договором приєднання, умови якого опубліковані Продавцем «12» жовтня 2023 року на Сайті, який може бути укладений лише шляхом приєднання Покупця до запропонованого Договору в цілому, при цьому Покупець не може пропонувати свої умови Договору;

Рахунок - рахунок-фактура Продавця на оплату Товару за замовленням Покупця, із визначенням асортименту, кількості, вартості, строку та умов поставки Товару, що виставляється Продавцем у кабінеті Покупця на Сайті;

Електронна адреса Продавця - [email protected];

Електронна адреса Покупця -  адреса електронної пошти Покупця, зазначена ним під час реєстрації на Сайті;

Сторона - Продавець або Покупець в залежності від контексту Оферти;

Сторони - Продавець та Покупець під час спільного згадування у Оферті.

2.Істотні умови договору купівлі-продажу Товару

2.1.Асортимент, кількість, вартість, строк та умови поставки (самовивіз зі складу Продавця або доставка на відповідне відділення Перевізника) Товару, купівля-продаж якого є предметом договору купівлі-продажу Товару, визначаються згідно відповідного Рахунку Продавця.  

2.2.Строк оплати вартості Товару, строк дії договору купівлі-продажу Товару та інші умови останнього визначаються у Договорі (додаток №1 до Оферти).

3.Порядок укладання договору купівлі-продажу Товару

3.1.Договір купівлі-продажу Товару укладається шляхом здійснення Покупцем Акцепту цієї Оферти, як це визначено п.3.7 Оферти.  

3.2.Для укладання договору купівлі-продажу Товару та замовлення у Продавця необхідного потенційному Покупцю Товару згідно Оферти такий Покупець має:
а) пройти необхідну реєстрацію на Сайті;
б) сформувати у своєму кабінеті на Сайті замовлення необхідного йому Товару шляхом заповнення замовлення за формою, що розміщена на Сайті (у замовленні потенційного Покупця зазначаються асортимент та кількість, необхідного такому Покупцю Товару, пропозиція потенційного Покупця щодо умов поставки Товару (самовивіз зі складу Продавця або доставка на відповідне відділення Перевізника), відомості про потенційного Покупця (П.І.П., найменування, РНОКПП, код ЄДРПОУ, місце проживання, місцезнаходження).  

3.3.Підтвердженням прийняття Продавцем замовлення потенційного Покупця згідно п.п. «б» п.3.2 цієї Оферти є виставлення Продавцем у кабінеті такого Покупця на Сайті відповідного Рахунку, у якому визначаються асортимент, кількість, вартість, строк та умови поставки Товару (самовивіз зі складу Продавця або доставка на відділення Перевізника, зазначене у замовленні Покупця), якщо інше не передбачено п.3.4 цієї Оферти.

3.4.Продавець має право не виставляти Рахунок потенційному Покупцю по його замовленню у разі неможливості виконати поставку Товару на умовах, викладених у відповідному замовленні потенційного Покупця. У разі, якщо після формування потенційним Покупцем замовлення у своєму кабінеті на Сайті, Продавцем не виставлено у кабінеті такого Покупця на Сайті відповідного Рахунку, вважається, що замовлення потенційного Покупця не було прийнято Продавцем. У такому випадку, потенційному Покупцю для замовлення необхідного йому Товару необхідно повторно сформувати у своєму кабінеті на Сайті замовлення відповідно до положень п.п. «б» п.3.2 Оферти, визначивши під час формування своєї пропозиції щодо умов поставки Товару інші умови поставки Товару, ніж ті, що були зазначені у попередньому замовленні, яке не було прийняте Продавцем.

3.5.Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним під час реєстрації на Сайті відомостей про себе (П.І.П., найменування, РНОКПП, код ЄДРПОУ, місце проживання, місцезнаходження, електронна адреса, номери телефонів тощо).У разі зміни зазначених відомостей Покупець зобов’язаний негайно внести відповідні зміни до своїх відомостей на Сайті та повідомити про це Продавця шляхом направлення відповідного повідомлення на Електронну адресу Продавця. У разі не внесення Покупцем відповідних змін у відомостях про себе, які були зазначені ним під час реєстрації на Сайті, Покупець несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

3.6.Рахунок є дійсним для оплати протягом 2 (двох) робочих днів з моменту його виставлення (дата виставлення рахунку зазначається у останньому), як це передбачено п.3.3 цієї Оферти. У разі, якщо потенційний Покупець не здійснить повну оплату Рахунку протягом строку, зазначеного у цьому пункті Оферти:
а) Акцепт Оферти відповідно до положень п.3.7 цієї Оферти не відбувається;
б) зазначений Рахунок втрачає силу з моменту закінчення строку його дії;
в) для замовлення у Продавця необхідного потенційному Покупцю Товару згідно Оферти такий Покупець має повторно сформувати у своєму кабінеті на Сайті відповідне замовлення відповідно до положень п.п. «б» п.3.2 цієї Оферти.  

3.7.Акцепт Оферти Продавця відбувається з моменту здійснення Покупцем повної оплати вартості Товару згідно Рахунку Продавця, як це передбачено п.3.8 цієї Оферти, протягом строку, зазначеного у п.3.6 цієї Оферти, із обов’язковим посиланням на номер та дату виставлення  Рахунку.

3.8.Оплата вартості Товару згідно Рахунку Продавця здійснюється шляхом:
a) перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця, зазначений у Рахунку, в безготівковій формі (умова діє щодо Покупців - суб’єктів господарювання);
б) внесення грошових коштів на поточний рахунок Продавця, зазначений у Рахунку, в готівковій формі через касу банку (умова діє щодо Покупців-фізичних осіб). 
     Оплата вартості Товару згідно Рахунку Продавця вважається здійсненою з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

3.9.У разі Акцепту Покупцем Оферти:
а) договір купівлі-продажу Товару між Продавцем та відповідним Покупцем вважатиметься укладеним на умовах Договору (додаток №1 до Оферти), шляхом приєднання Покупця відповідно до ст.634 ЦК України до запропонованого Договору (додаток №1 до Оферти) в цілому, без підписання Сторонами окремого письмового примірнику договору купівлі-продажу Товару;
б) оплата вартості Товару згідно Рахунку Продавця, як це передбачено п.3.6 цієї Оферти, вважається здійсненою в межах договору купівлі-продажу Товару, який укладений між Сторонами з моменту Акцепту Оферти;
в) Покупець підтверджує, що він ознайомлений із умовами Договору (додаток №1 до Оферти) та повністю із ними погоджується;
г) Покупець підтверджує, що ним погоджено асортимент, кількість, вартість, строк та умови поставки Товару, що були зазначені у Рахунку Продавця;
ґ) Рахунок, який було у повному обсязі оплачено Покупцем, стає невід’ємною частиною відповідного договору купівлі-продажу Товару;  
д) датою укладання між Сторонами договору купівлі-продажу Товару вважатиметься дата Акцепту Покупцем Оферти згідно п.3.7 цієї Оферти.

4.Обробка персональних даних

4.1.Фізична особа, під час реєстрації на сайті згідно п.п. «а» п.3.2 цієї Оферти, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-VІ надає Продавцю згоду на обробку її персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних клієнтів суб’єкта господарювання з метою реалізації відносин у сфері господарської діяльності. Зазначена фізична особа підтверджує, що вона повідомлена Продавцем про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України «Про  захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються її персональні дані.

5.Зміна, відкликання Оферти Продавцем

5.1.Продавець самостійно визначає умови Оферти та має право у будь-який час після публікації цієї Оферти на Сайті вносити зміни до умов Оферти, Договору (додаток №1 до Оферти), шляхом розміщення на Сайті нової редакції відповідного документа.

5.2.Продавець має право відкликати свою Оферту до моменту її Акцепту у порядку, визначеному у п.3.7 цієї Оферти.

5.3.Про відкликання Оферти потенційні Покупці повідомляються шляхом розміщення Продавцем відповідного повідомлення на Сайті.

ТОВ «Техноторг-Дон»
54025,м.Миколаїв, пр. Героїв України, 113/1
Код ЄДРПОУ 31764816
Свідоцтво платника ПДВ №19062360 
ІПН 317648114012 
Електронна адреса: [email protected]
Тел.(067) 511-39-39

……………………………………………..
Калюжний Ігор Іванович
генеральний директор
 


 

Додаток №1 до Оферти ТОВ «Техноторг-Дон»,  опублікованої  «12» жовтня 2023 року на сайті https://t-don.com
              
          
Дата публікації на Сайті: «12» жовтня 2023 року
           
Товариство з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон», що є платником податку на прибуток на загальних підставах згідно Податкового кодексу України та надалі іменується «Продавець», в особі генерального директора Калюжного Ігоря Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
            будь-яка дієздатна фізична особа (у тому числі фізична особа-підприємець) або юридична особа, що є резидентом України, яка здійснила Акцепт Оферти Продавця, опублікованої «12» жовтня 2023 року на сайті https://t-don.com/, відповідно до положень п.3.7 цієї Оферти та надалі іменується «Покупець», з іншої сторони, які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», керуючись положеннями ст.ст.634, 638, 641, 642 ЦК України, уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується «Договір») про наступне:

1.Предмет Договору

1.1.Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю, а Покупець у порядку й на умовах, передбачених даним Договором, зобов'язується прийняти та оплатити запасні частини та/або шини для сільськогосподарської, автомобільної техніки (далі по тексту - «Товар»), асортимент, кількість та вартість якого визначатиметься у Рахунку Продавця до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.
1.2.Сторони домовились про те, що визначення термінів, що вживаються у цьому Договорі з великої літери відповідає визначенню цих термінів згідно Оферти Продавця,  опублікованої  «12» жовтня 2023 року на сайті https://t-don.com/.
1.3.Якість та комплектність Товару повинні відповідати ТУ, що діють у виробника Товару.
1.4.Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту оплати Покупцем його повної вартості та підписання відповідної видаткової накладної відповідно до положень розділу 4 цього Договору.
1.5.Покупець гарантує, що на укладання цього Договору ним було отримано всі необхідні згоди, погодження та дозволи (у тому числі уповноважених органів Покупця), передбачені чинним законодавством України та установчими документами Покупця (умова діє щодо Покупців-юридичних осіб). 
1.6.Дата укладання цього Договору із Покупцем визначатиметься відповідно до положень п.п. «д» п.3.9 Оферти.                             
2. Ціна Договору та порядок розрахунків

2.1.Ціна цього Договору відповідає загальній вартості Товару згідно Рахунку Продавця до цього Договору.
2.2.Вартість окремих одиниць Товару визначатиметься згідно Рахунку Продавця до цього Договору 
2.3.Оплата загальної вартості Товару здійснюється у порядку, передбаченому п.п.3.6-3.8 Оферти. 

3.Права та обов’язки Сторін
3.1.Продавець:
3.1.1.зобов’язаний поставити Товар Покупцю у строк та на умовах, визначених у Рахунку Продавця; 
3.1.2.зобов’язаний під час поставки Товару передати Покупцю видаткову накладну на Товар у двох примірниках;
3.1.3.має право не передавати Товар Покупцю, якщо останній не надав документа, передбаченого п.п.3.2.3, 3.2.4 цього Договору, до моменту надання таких документів.
3.2.Покупець:
3.2.1.зобов’язаний одержати Товар у Продавця в строк, передбачений п.4.1 цього Договору, та відповідно до умов поставки, які зазначені у п.п.3.1.1 цього Договору;
3.2.2.зобов’язаний оплатити вартість поставленого Товару у порядку, визначеному п.2.3 цього Договору;
3.2.3.зобов’язаний оплатити Перевізнику вартість перевезення Товару (умова діє у разі поставки Товару Покупцю на умовах доставки на відповідне відділення Перевізника);
3.2.4.зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту набрання чинності цим Договором передати Продавцю та/або направити на Електронну адресу Продавця копію рішення Загальних зборів учасників Покупця про надання згоди на вчинення правочину-укладання Договору, якщо інше не передбачено Статутом Покупця (умова діє щодо Покупців, створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю);   
3.2.5.зобов’язаний до моменту поставки Товару здійснити наступні дії:
3.2.5.1.у разі поставки Товару на умовах самовивозу зі складу Продавця:
а) передати Продавцю оригінал довіреності (надалі за текстом - «Довіреність») на особу, що уповноважена Покупцем на одержання Товару та підписання відповідних первинних документів щодо передання Товару (окрім випадків одержання поставленого Товару Покупцем особисто (умова діє щодо Покупців-фізичних осіб) або особою, що уповноважена на це установчими документами Покупця (умова діє щодо Покупців-юридичних осіб); 
3.2.5.2.у разі поставки Товару на умовах доставки на відповідне відділення Перевізника:
а) пред’явити оригінал Довіреності Перевізнику під час отримання Товару;
б) направити з Електронної адреси Покупця на Електронну адресу Продавця сканкопію Довіреності.
3.2.6.зобов’язаний в день отримання Товару підписати відповідну видаткову накладну та повернути Продавцю один примірник  підписаної зі свого боку видаткової накладної та оригінал відповідної Довіреності; 
3.2.7.має право вимагати своєчасної поставки Товару.

4. Порядок прийому-передачі Товару

4.1.Покупець здійснює одержання поставленого Товару в день його поставки Продавцем.  
4.2.Факт поставки Продавцем Товару Покупцеві згідно п.п.3.1.1 цього Договору Сторони фіксують шляхом складання відповідної  видаткової накладної, у якій зазначають асортимент, комплектність, кількість та вартість Товару, що передається Покупцю. 
4.3.Підписанням відповідної видаткової накладної Покупець підтверджує факт своєчасного передання йому Товару, всієї необхідної інформації та супровідних документів стосовно Товару, передбачених Договором та чинним законодавством України, відсутності у нього будь-яких претензій щодо асортименту, якості, комплектності та кількості переданого йому Товару, необхідної інформації та супровідних документів стосовно Товару.
4.4.Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту поставки Товару. 
4.5.Сторони домовились про те, що у разі невиконання (часткового невиконання) Покупцем свого обов’язку згідно п.п.3.2.6 цього Договору:
а) відповідна видаткова накладна, підписана лише з боку Продавця, матиме належну юридичну силу;
б) відповідна видаткова накладна, підписана лише з боку Продавця, вважатиметься належним первинним документом у розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.1999 року №996-XIV, що є підставою для бухгалтерського обліку господарської операції;
в) відповідна видаткова накладна, підписана лише з боку Продавця, підтверджує факт поставки Товару Покупцю, як це передбачено п.4.2 цього Договору, та всі інші обставини згідно п.4.3 цього Договору;
г) відповідна видаткова накладна, що підписана з боку Покупця без надання Продавцю оригінала відповідної Довіреності, вважається такою, що підписана з боку Покупця особою, що мала на те всі необхідні повноваження.
5. Відповідальність Cторін

5.1.За невиконання або неналежне виконання будь-якою із Сторін своїх обов'язків за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані таким невиконанням збитки та сплачує штрафні санкції, передбачені цим Договором. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.
5.2.Покупець несе наступну відповідальність за Договором:
5.2.1.за порушення свого зобов’язання згідно п.п.3.2.1 Договору Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі 0,1% від загальної вартості Товару за кожен день такого порушення;
5.2.2.у разі невідповідності гарантій Покупця згідно п.1.5 Договору дійсності, Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі 50000,00 гривень.
5.3.Продавець не несе відповідальності за порушення строку поставки Товару Покупцю у разі, якщо таке прострочення стало наслідком порушень з боку Покупця його зобов’язань, передбачених п.п.3.2.1 - 3.2.6 цього Договору. 
6.Форс-мажор

6.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань (окрім грошових) за цим Договором, якщо воно є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторони домовились про те, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) згідно цього  Договору вважаються обставини, визначені у ч.2 ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 2 грудня 1997 року №671/97-ВР.Такі обставини повинні бути підтверджені відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України або її регіонального відділення.
6.2.Строк виконання зобов'язань за даним Договором зупиняється на строк, протягом якого діяли обставини непереборної сили, а також наслідки, викликані такими обставинами.
6.3.Кожна зі Сторін при виникненні обставин непереборної сили зобов'язана протягом 3 (трьох) календарних днів з дати їх виникнення, інформувати іншу Сторону у письмовій формі про настання цих обставин.  
6.4.Якщо неможливість повного або часткового виконання зобов'язань Сторонами буде існувати понад 30 (тридцять) календарних днів, то Сторони мають право ініціювати припинення дії цього Договору.
7.Порядок вирішення спорів

7.1.Усі спори, що виникають з цього Договору, вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
7.2.Сторони домовились про те, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання Покупцем своїх зобов’язань за цим Договором припиняється через 3 (три) роки від дня коли такі зобов’язання мали бути ним виконані.  
7.3.Сторони дійшли згоди про те, що строк позовної давності за вимогами Продавця за цим Договором (у тому числі щодо вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) складатиме 3 (три) роки.

8. Заключні положення

8.1.Цей Договір набирає чинності з моменту Акцепту Покупцем Оферти відповідно до положень п.3.7 Оферти і діє до моменту поставки Товару Покупцю.
8.2.Даний Договір припиняє свою дію:
8.2.1. у разі закінчення строку його дії;
8.2.2. у разі його розірвання за згодою Сторін;
8.2.3. за рішенням суду;
8.2.4.у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
8.3.Підписанням даного Договору фізична особа, що підписує цей Договір з боку Покупця, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-VІ надає Продавцю згоду на обробку її персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних клієнтів суб’єкта господарювання з метою реалізації відносин у сфері господарської діяльності. Зазначена фізична особа підтверджує, що вона повідомлена Продавцем про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України «Про  захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються її персональні дані.
8.4.Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором Покупцем до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із Продавцем.
8.5.Порука  третіх  осіб  за  виконання  зобов’язань  Продавця  за  цим  Договором   без   одержання   на це окремої письмової згоди Продавця не допускається.

Продавець

ТОВ «Техноторг-Дон»
54025,м.Миколаїв, пр. Героїв України, 113/1
Код ЄДРПОУ 31764816
п/р № UA 11 380805 00000000 2600 944 12 37
в АТ «Райффайзен Банк», МФО 380805
Свідоцтво платника ПДВ №19062360 
ІПН 317648114012 
Електронна адреса: [email protected]
Тел.(067) 511-39-39

………………………………………………..
Калюжний Ігор Іванович
генеральний директор